siriuswow.com - world of warcraft cata pvp server

siriuswow.com - world of warcraft cata pvp server
سرور siriuswow.com ، سرور جدید PVP ، استارت لول 85 با نسخه World of Warcraft: Cataclysm

 

پیشنهاد ما به شما سرور پی وی پی siriuswow.com است

 

این سرور جدیدا راه اندازی شده و به صورت PVP و شروع لول از 85 است که میتوانید با بقیه بازیکنان Duel / arena / bg بروید

 

دارای تمامی شاپ ها مخصوص ( خرید انواع آیتم ، شغل ، مانت )

 

منطقه های مخصوص Duel ، به همراه ایونت های PVP

 

دارای 200 پلیر آنلاین

 

آدرس سایت سرور :

 

 

آدرس ریلم سرور :

 

logon.siriuswow.com

 

آدرس دیسکورد سرور: